Wsparcie medycyny estetycznej w niwelowaniu powikłań terapii onkologicznej