Pierwszy rok działania programu Boskie Matki! Dzień Boskich Matek