Kolejny rok rollujemy raka! Podsumowanie działań Fundacji w 2015 roku.